skip to Main Content

Textilkonst

Kandidat

Det textila fältet är en rik källa att förhålla sig konstnärligt till då textil som material och metod finns överallt omkring oss, i det vardagliga livet, i traditionen, i politik, i teknik och i vetenskap. På HDK Textilkonst får studenterna de konstnärliga verktyg som krävs för att de skall kunna verka på en professionell nivå som konstnärer med det textila mediet som språk och uttrycksform. 

Sju studenter examineras från kandidatutbildningen på textilkonst denna vår. De sista månaderna av studenternas utbildning har varit en prövning i pandemins tecken, en ofrivillig försmak av att ro iland ett omfattande projekt utan tillgång till skolans lokaler och utrustning. Konsthantverket är en stark kraft, och textilkonsten är en praktik som inte går att stoppa oavsett materiella eller rumsliga förutsättningar. 

Textil som konstnärligt fält har fått ett tillskott i de sju examensarbetena som presenteras i år. De visar på intelligens, humor och hantverksmässig skicklighet. Jag ser en tro på den konstnärliga idén, som något att hålla sig i under en omvälvande tid. Är det egentligen konsthantverkets signum, förmågan att härbärgera och förmedla komplexa rörelser och stämningar. 

Ett stort grattis till sju egensinniga, vackra och tänkvärda examensarbeten! 

Anna T Wolgers, Professor Textilkonst 

Läs mer om kandidatprogrammet i konsthantverk, textilkonst: hdk-valand.gu.se/utbildning/kandidatprogram/textilkonst-180hp

Master

It is with a great pleasure HDK-Valand, the masters programme in Craft, present the final MFA Degree projects for Jewellery, Textile and Ceramic Art – 2020. 

The Masters education at HDK-Valand, Department of Craft, is international and multidisciplinary welcoming students from all over the world with BA backgrounds in craft, fine art, design, and other related art educations. Thereby craft is questioned, challenged, and critically contextualized from many different perspectives giving it a voice and impact on our everyday present and future lives.  

Craft is an artform closely related to the materials and the processes of making. The students at HDK-Valand, Department of Craft, intimately and iteratively synthesize ideas and theories with the physical shaping and forming of materials in their studios and specialized workshops. 

This year with a worldwide pandemic, this has not been possible. With a lockdown of the university the students were interrupted in the middle of their projects. The teaching and planning changed drastically, as well as the form and content of their final degree projects. Despite being distanced from the studios and workshops, the MFA students at HDKValand, Department of Craft managed to adapt and complete their projects, including the presentation of their work for examination within a new digital framework. 

The students achieved the educational requirements of the Masters programme in Craft, Jewellery-, Textile- and Ceramic art, producing high quality artworks and demonstrating that they are ready to cope with the many challenges they will meet as Craft practitioners outside the art school. 

Congratulations to all. 

Läs mer om masterprogram i konsthantverk, textilkonst: hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/master-textilkonst-120hp

Frida Åström

Master Textilkonst

Erik Torstensson

Kandidat Textilkonst

Clara Fina Frisk

Kandidat Textilkonst

Lina Loca Gustafsson

Kandidat Textilkonst

Malinn Daengtakote Petersén

Master Textilkonst

Sara Hellåker

Kandidat Textilkonst

Nora Söder

Kandidat Textilkonst

Angelica Strandberg

Kandidat Textilkonst

Vera Asptjärn

Kandidat Textilkonst