skip to Main Content
Kandidat Design

Victor Nilsson

Optimera

Mitt projekt har varit ett utforskande kring pappersmassa som material och dess potentiella användning inom tillverkning av möbler. Jag ville på ett effektivt sätt använda ett miljövänligt, återvinningsbart och tillgängligt material och se hur jag kan gjuta det i olika formar. Hur blir resultatet, vilka möjligheter och begränsningar finns i både material och metod?

Jag har utgått från wellpapp som jag strimlat och blandat med hett vatten och risstärkelse i en mixer tills det blir en homogen smet. Sen har massan gjutits i former under stark press. Jag ville dra nytta av metoden gjutning genom att göra mer komplexa former så att det syns att resultatet är gjutet. Resultatet behövde vara starkt för att tåla belastning och materialåtgången låg. Formen behövde vara enkel och snabb att gjuta så att även tillverkningen effektiviseras.

Effektivisering är ett ord som varit med under hela processen. I början använde jag beräkningar för topologioptimering för att se vilka delar som är viktigast att behålla rent hållfasthetsmässigt. Därefter gick jag vidare med att jobba mer intuitivt och utgå från geometriska och starka former för att komma fram till något mer tredimensionellt som bättre nyttjar gjutning som metod.

Effektivt, hållbart, hållfast och cirkulärt är de nyckelord jag låtit lotsa mig under projektet. Förutom orden så har jag låtit material och metod styra utformningen. Min slutgiltiga form är enkel att gjuta, går att avforma redan efter en natt och kan sen snabbtorkas i t.ex. ugn. Materialåtgången är låg och hållfastheten hög.

Formen är lätt att kombineras ihop med fler av sig själv för att tillsammans bilda en större helhet som t.ex. en bänk eller rumsavdelare.

 

vessladesign.se

vnw023@gmail.com